Copyright (C) 1997-2018 Kazuyuki Ono (kazu_o) Allrights Reserved.