Copyright (C) 1997-2011 Kazuyuki Ono (kazu_o) Allrights Reserved.